جوجه کشی


گردش و چرا

از سن دو تا سه هفتگی چرا در یک مزرعه یونجه یا این که شبدر یک جایگزین مطمئن برای علوفه? جدید خواهد بود. برای خودداری از مصرف بیشتراز حد ساقه و اشیا غیرقابل هضم و در فیض خطر یبوست می بایست به موارد ذیل دقت نمود:

ماشین جوجه کشی

• جوجه‌ها نبایستی در شرایط گرسنه وارد مزرعه شوند بلکه بایستی قبلی از آن با غذای پرانرژی تغذیه گردند.

• در هنگام آغاز چرا می بایست خلق و خوی غذا تناول کردن جوجه‌ها به توجه در دست گرفتن شود.

• چراهای نخستین نبایستی بیشتراز نیم ساعت و دوبار در روز تجاوز کند. بعداز آنکه جوجه‌ها به چریدن عادت کردند می‌اقتدار زمانه را ارتقا بخشید.

• در رخ بلند بودن طول علوفه چراگاه به‌خصوص یونجه، ممکن هست کندن برگ از ساقه‌های بلند برای جوجه اختلال بوده و لذا علوفه خویش را از دست داده و به چیزهای دیگر مثل علف هرز، شن و ماسه و سنگریزه رغبت کند. مزارع موردنظر برای چرای جوجه‌ها می بایست به‌طور منظم درو گردیده و بلندی علوفه تا سن شش هفتگی از طول پشت جوجه‌ها تجاوز ننماید.

علاوه‌بر نکات فوق باید اعتنا داشت که تا سن سه عدد چهار ماهگی، هنگام انتقال جوجه به چراگاه نبایستی علوفه چراگاه مرطوب باشد. رویش‌دهندگان شترمرغ در آفریقای جنوبی در یافته‌اند که تر شدن سطح شکم پرنده در اثر تماس با برگ‌های تر ناشی از باران و شبنم در مزرعه سبب مرگ جوجه‌ها میشود. به این ترتیب در طول بارندگی، گردش و چرای روزمره جوجه می بایست تا کم آب شدن بدون نقص علف‌ها به تعویق افتد.


رویش شترمرغ مولد

شتر مرغ در سن 2 تا 3 سالگی به بلوغ جنسی می‌رسد و تا زمان متعددی بارور باقی میماند. پرنده نر در طول بلوغ مشکی رنگ با پرو پر و بال سپید رنگ و شتر مرغ ماده به رنگ قهوه ای تا خاکستری میباشد. بارزترین نماد در شتر مرغ نر، قرمزی رنگ ساق پا ، نوک و حریم دیده می باشد که رابطه مستقیمی با اقتدار جنسی نر دارااست. هرچه این قرمزی اضافه باشد پرنده از اقتدار نرینگی بیشتری شامل است.

شتر مرغ نرو ماده به طریق جفت تا مدل های تعدادی تایی و نیز به شکل گله محافظت میگردند. این ترکیبات بسته به واحد سنجش زمین جان دار و تجهیزات، اقتدار جنسی نرها و هدف ها تصحیح نژادی متعدد میباشد. هیچ استاندارد خاصی در‌این ارتباط نیست و رئیس مزرعه با شناسایی طیوران و هدف ها متبوع شیوه مطلوب را تعیین میکند. شتر مرغ ها در سال درحدود 6 تا 8 ماه تخمگذاری نموده و سایر سال را استراحت می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران این روزگار از حدود بهمن ماه ابتدا گشته و تا آبان ماه ادامه داراست. واضح میباشد در بخش ها گوناگون این دوران متغییر باشد.

در زمان فصل تخمگذاری هر پرنده ماده به صورت میانگین 40 تا 60 تخم می‌گذارد. ولی در برخی از طیوران (از پاراگراف در کشورمان) این رکورد به 120 عدد تخم مرغ هم می‌رسد. به صورت میانگین از هر پرنده ماده در سال دست‌کم 20 عدد جوجه سلامت تا زمانه کشتار می بایست ایجاد گردد تا این کار به شکل اقتصادی ادامه یابد.

ساخت مثل پرنده به دست اندرکاران متعددی از پاراگراف ژننتیک ، موقعیت آب و هوایی، سالم پرنده و به خصوص جیره مطلوب بستگی داراست. استرس از کارداران منفی در تخمگذاری پرنده می‌باشد. معمولاً برای هر پرنده بالغ دست کم 250 متر مربع در گردشگاه در لحاظ گرفته می‌گردد که اما بهتر هست فضای متعلقه بیشتراز این باشد. فضای مسقف (سایبان) به ازای هر پرنده بالغ نزدیک به 8 متر مربع و طول حصار نزدیک به 2 متر است. در وضعیت طبیعی هر پرنده پس از گذاشتن حدود 18 عدد تخم برروی تخم ها نشسته و جوجه کشی طبیعی انجام میگیرد. در مزارع از ماشین های جوجه کشی به کارگیری می شود.

در سال اولیه تخمگذاری، واحد سنجش تخم گذاری نسبتاً پاببن می باشد اما در سالهای آن‌گاه به صورت قابل مراعات ای ارتقا مییابد و در حین تخمگذاری پرنده ها، باید ادب کافی برای پرنده آماده گردد و ازحضور بازدیدکنندگان کاست. هر سیرتکامل استرس مشتمل بر تغییر و تحول جیره، صداهای نا آشنا برای پرنده(پارس سگ، تراکتور، هوایی و ....) حضور بازدیدکنندگان، خوف و حتی تغییرات آب وهوایی برروی تخمگذار و باروری تخم ها اثر بی واسطه داراست. در حین فصل استراحت باید خوراک با فیبربالا، پروتئین و انرژی تحت در چنگ پرنده قرار گیرد و ارتقا وزن طیوران را در دست گرفتن نمود . وزن مازاد در فصل ایجاد اثر منفی در جفتگیری و تخم گذاری دارااست. در فصل استراحت می بایست ویتامین و مواد معدنی به اندازه کافی در چنگ پرنده قرار گیرد.پرنده تندرست چه‌گونه اخلاق و رفتار مینماید؟، چه‌گونه خوراک می خورد؟ و پرهای وی چه‌طور به حیث می رسد؟ پیشین از آن که بخواهیم درباره‌ی مختصات یک پرنده بیمار صحبت بزنیم بهتر می‌باشد درباره‌ی یک پرنده تندرست سخن کنیم. مرغ ها موجودات خیس و تمیزی می باشند. آنها زمانه متعددی را به پاک کردن خویش اختصاص میدهند و مطمئن میگردند که پرهای آنها دارنده روغن کافی می باشد. آن‌ها از این طرز به تروتمیز کردن دوباره جامه خویش می‌پردازند تا باد در وسط آنها روش نیابد. شاید چشم باشید که مرغ ها سوای هیچ تغییری با باد روبرو میگردند. پرنده سلامت دارنده دیده های پر‌نور و روشن و تاج خوش رنگ و با اندازه میانگین است. تاج و ریش متورم گردیده احتمال نماد بروز مشکلی در جای دیگر تن آنان می باشد که از پاراگراف می شود به نقص در سیستم گردش خون، قلب و شش ها اشاره نمود. با این وجود، رویت لکه های تیره روی تاج علامت خشکیدگی خون می باشد. بدین ترتیب قبلی از هر سود گیری به آن بپردازید.

ماشین جوجه کشی

پرنده سلامت


کردار پرنده سلامت

منخرین و چشمان مرغ ها می بایست همواره کم آب و سوای قرمزی رنگ باشند. پرنده سلامت دارنده صدای گرمی باشد. به صورت طبیعی نباید متوجه صدای تنفس آن‌ها شد. پرنده تندرست همواره متوجه آنچه از زمین بر می چینند میباشند. آنان هوشیار بوده و دارنده اقتدار حیات خیر می‌باشند و در روز 120 گرم طعام میخورند و مقدار آب مصرفی روزمره آنان از این هم اضافه هست. پرنده تندرست ممکن میباشد در روز، یک یا این که دو توشه به چنگ زدن زمین بپردازند البته این عمل را خیر با تکرار زیاد انجام میدهند و خیر این که در محل مشخصی به آن اقدام می‌نمایند. لازم می باشد پاهای آنها پاک و سوای خراش و جراحت دیدگی باشد. بایستی به آرامی و فارغ از واهمه به دانخوری نزدیک شوند و از مصرف خوراک و یا این که آیتم حمله قرار دریافت کردن ترسی نداشته باشند. مرغ ها برای زمان طولانی در یک نقطه نمی مانند و هنگامی خاک را چنگ زدند یک ریتم حرکتی به خویش می‌گیرند و ظواهر خوشحال و نیکی از خویش بروز میدهند.اشکال ماهی هایی که با اردکها هم زیستی دارا‌هستند .


اکثر اوقات این ماهی ها از گونه های کپور می‌باشند مانند:


کپور عادی ،نقره ای ،رمز گنده،آینه ای ،آبی‌رنگ ،پولکی ،کاراس نقره ای،کاراس طلاییو غیره.ماهی آمور سپید نیز همزیستی مسالمت آمیزی با اردک ها در آببند ها نشان میدهد.


در آببند راکد قابلیت و امکان گندیدگی بسیار زیاد بوده و این فرمان برای ماهی ها و هم برای اردک ها خسارت آور خواهد بود. آبی‌رنگ که جریان داراست ضمن تامین اکسیژن کافی برای ماهی ها بیماری و مسمومیت های اردک ها را نیز کاهش میدهد.


در آببند هایی که به علت وضع و اوضاع خاک آب و خاک آن قابلیت و امکان پرورش گیاهان دریایی معدود هست نتیجتا موجودات ریز و درشت آبزی نیز نشر چندانی نداشته و نمی قدرت ماهی و اردک را توام مراقبت نمود. این دو جور مو جود نسبتاً هیچ جور بیماری مشترک ندارند. صرفا ماهی ها صاحب خانه واسطی برای بعضی از انگل ها ی رودهای اردک ها میباشند.در صورتی شیوع بیماری انگلی بین اردک ها ظواهر گرددضروری هست اردک ها را تا معالجه بدون نقص از استعمال از آببند ها محروم نمود.این ممنوعیت حد اقل می بایست یک ماه به ارتفاع انجامد.منتها در اختلاط دوباره آن‌ها بایستی اردک ها به طور کامل سیر باشند تا از شدت حمله آنان به ماهی های ریز کاسته گردد در صید یا این که شمارش ماهی ها می بایست از ورود اردک ها به آببند ها ممانعت به فعالیت آورد تا اختلالی در طول عمل بوجود نیاید.


قبول هم زیستی از طرفنژاد های متعدد اردک ها نیز به طریق گوناگونی تظاهر می کند.درین ارتباط شایسته ترین نژاد ها عبارتند از پکن و خاکی کمبل.

ماشین جوجه کشی

رویش اردک و ماهی با هم

رویش اردک و ماهی با هم


تغذیه اردک


تغذیه اردک در سیستم های بسته


درین دسته تغذیه لازم می‌باشد که دقت داشته باشیم که بایستی طعام را هم بصورت به طور کاملً صنعتی و بسته به اردکها عرضه شود. یعنی دقیقاً همانند مرغ های صنعتی یا این که بلدرچین های صنعتی می بایست طعام را برای آن ها عرضه کنیم که برای این مراد می‌توانیم از غذا های معمول در بازار استعمال کنیم. به هر حالا این مورد باعث میگردد تا ما بدون چاره به هزینه کردن یک سرمایه مازاد شویم که برعکس رویش بلدرچین مرغ ابدا این سیستم و طریق رشد را سفارش نمی‌‌کنیم اما در حالتی که که بدون چاره به به کار گیری از این طرز گردید بایستی تا مسلماً از حضور سنگ ریزه به واحد سنجش نادر و سنجیده در طعام اطمینان نتیجه ها فرمائید تا اردک ها به عبارتی ضریب تبدیل ۳- ۲/۵ معمول خویش را داشته باشند که اما میتوان همانند بلدرچین که ذکر کردیم این رقم را مبنی بر معیار مصرف طعام استاندارد روایت شده و وزن گیری پرنده در سن مختص خویش بدست آورد.


در‌حالتی که که ناچار به خرید طعام ویژه مرغ های صنعتی برای اردکها شدید مطمئن شود که مواد بکار رفته در جیره دقیقاً چه میباشد؟ چون ممکن هست اقلامی در آن مستعمل باشد که فقط برای مرغ اثر گذار بوده و در قبال برای اردکها مضر باشد یا این که دست‌کم خالی از سود و صرفا هزینه مازاد پرداخت باشند و یا باعث تولید رایحه و طعمهای نامطبوع در تولیدها اردک شود.


تغذیه اردک :طعام هایی که به وسیله دامدار و به شکل تصنعی و مصنوعی بوسیله جیرهٔ از پیش مشخص تهیه و تنظیم می گردند:


۱ می باشد. اشکال سیلوها مشتمل بر ذرت علوفه ای، چغائدر علوفه ای، ریشهها برگهای غده ای،


۲- اشکال غلات و دانه ها زیرا گندم ، چو جو دوسر ارزن، ذرت خرد گردیدهٔ دانهای و سیلاژ خوشه ای، سویا، نخود.


۳- ریشه های غدهای زیرا سیب زمینی، هویج، زردک، چغندر، شلغم که به طور کاملً پاک و شسته باشند و فاقد جوانه و چشمزدگی باشند.


۴-پس باقی مانده های کارخانجات مثل نقاله گوجه خارجی ، کنجاله سوژل ، کلزا ، پنبه ، کنجد ، آفتابگردان، مالاس چغندرقند، تقاله چغندر، مخمرها، تفاله انگور.


۵- پودر پروتئینهای حیوائی مثل پودر ماهی، و در گوشت، پودر صدف، پودر خون، پودر استخوان.


۶- سبزی هایی زیرا سبوس گندم و سبوس جو۔


۷- بقیه اقلام زیرا کامل کننده های ویتامینی، هورمون ها که استعمال از آن‌ها اصلا جایگاهی ندارد زیرا پرورش اردک به خودی خویش سریع می باشد و ممکن میباشد این کار غیر انسانی و غیراخلاقی که سبب ساز مضرات اکثری برای آدم میباشد تأثیر سوء در اردکها داشته باشد و ابدا دراین مکان پیشنهاد نمیشود.


۸- قرآورده های لبنی زیرا آب پنیر، پودر کشک.


تغذیه اردک در سیستم غیر بسته


تغذیه در سیستم غیر بسته خورد گونه های گوناگونی دارااست که هرمورد نسبت به دیگری دارنده مزایایی می‌باشد که به ترتیب تحت آن ها را ذکر شده و آن گاه توضیح می دهیم:


رشد اردک در منزل:


همواره برای خرید جوجه اردک به سراغ مزارع بروید و اعتنا داشته باشید که جوجه اردک ها می می بایست سرحال، گوش به زنگ، دارنده چشمانی درخشان، پف کرده، پاک و دارنده توان متعددی در گریختن و دویدن باشند


یک آغل بسازید. جوجه اردک ها تا حدود ۲ ماهگی نباید آزادانه برای خویش در حوالی پرسه بزنند تا وقتی که به سن پختگی برسند. تا آن روزگار آن ها بایستی در محیطی مانند استبل یا این که آغل یا این که محیطی پوشیده از شاخ و برگ درختان معاش نمایند و اطراف معاش شان می بایست تماما منزه باشد که در آنجا با هم بازی نمایند و از یک چراغ برای استعمال از نوروروشنایی و گرما استعمال نمایند. آنان می بایست همواره به آب نو و غذای اردک جدید دسترسی داشته باشند


محل معاش آنان می بایست به صورت منظم پاک شود و آب آن ها هر روز ردوبدل شود. آغل آن ها می بایست طوری نگهداری شود که هیچ کدام نتوانند بیرون شوند و هیچ حیوانی از گزاره گربه ها به آنجا وارد شوند


یک آغل مطلوب برای آنان می‌تواند با سیم حفاظت از مرغ ها به طور کامل غیر قابل رخنه شود و در نزدیکی با خشت حمایت شود تا از خزیدن اردک ها به خارج و باطن خزیدن حیواناتی مانند مار خودداری شود


می اقتدار از حصار توری صورت نیز استفاده نمود از ورود گربه خودداری نماید


در بازه زمانی روز میتوانید برای تعدادی ساعتی این حصار ها را کنار بزنید و به جوجه اردک ها اذن دهید به خارج از آغل بپرند و از گوشه و کنار آزاد به کارگیری نمایند و آن گاه مجددا آن‌ها را به درون آغل بفرستید


هنگامی آنان را به حوضچه میبیرید به آنان بازی کردن را بیاموزید. عصر ها و قبلی از غروب آفتاب آنان‌را به محل معاش شان برگردانید. آنان در هنگام آب بازی از مخاطرات احتمالی درایت ندارند به این ترتیب به طور کامل مراقب آن‌ها باشید و ترجیحا در چنین قوانینی آن‌ها را فقط نگذارید


بعداز مدتی آن ها فراخواهند گرفت که چه هنگامی در روز می بایست به محل معاش خویش برگردند،خصوصا در‌صورتی‌که شما از پیشین اردک هایی داشته باشید که‌این فعالیت را انجام دهند، این فرمان سرعت یادگیری اردک های تازه را اضافه می‌نماید


در صدر صرفا هنگامی که آنان پیرو خوراک میایند به آن‌ها خوراک دهید و این عمل را تا هنگامی ادامه دهید که بفهمند که «آغل = طعام» . بدین ترتیب تنها طبق برنامه به آن‌ها طعام دهید و در حالتی‌که همچنان گرسنه بودند مقدار یه خرده طعام به آنان بدهید و در غایت در صورتی همچنان گرسنه بودند با مقدار مقداری خویش را سیر نمایند


به صورت منظم به محل معاش آنان رمز بزنید و به آن رسیدگی نمایید. در طول خوراک دادن، اردک های خویش را از نگاه تندرست تحلیل فرمایید چون در‌این دوران آن ها با هوشیاری یه خرده در کنار شما می ایستند. در حالتی که حس کردید که هر مورد از اردک ها مشکلی داراست می‌توانید به آرامی (خیر با تندی!) آنها را گرفته بدین رخ که گردن او‌را در یکی‌از دستان خویش بگیرید و با دست دیگر تن اورا بگیرید تا بتوانید بهتر به وی نگاه نمایید


در این صورت اذن ندهید که به پر و بال حیوان ضربه ای وارد شود یا این که بشکند چون در موقعیت نگه داشتن، احتمال متعددی دارااست که‌این واقعه برای وی بیفتد، پس به طور کامل مراقب باشید و نیز اعتنا فرمائید که احتمال داراست درین موقعیت حیوان به خودش صدمه بزندروس سارکوما


حساسيت بلدرچين ژاپني به تلقيح ويروس ادله براي اولين توشه بوسیله گروهي محققان نشان داده شد. تلقيح اين ويروس به جوجه بلدرچين هاي يکروزه باعث ايجاد تومور در 6 تا 8 روزگي گرديد. گزارش ديگري از روسيه نشان بخشید که بلدرچين صرفا به سويه هاي BRAYAN و RAVL ويروس RS حساس مي باشند.

ماشین جوجه کشی

اين شرایط احتمالا به ساختمان ژنتيکي بلدرچين مربوط بوده، وضعيت ژنتيکي بلدرچينها تعيين کننده حساسيت آن ها به سويه هاي متعدد RSV مي باشد. همچنين RSV از جنين بلدرچين که به صورت طبيعي کثیف گردیده بودند غیر وابسته شده‌است.

عفونت با کورنا ويروس


يک عفونت کورنا ويروسي سبب ساز بيش از 20 درصد تلفات در بلدرچينهاي 8 تا 9 روزه در چندين مزرعه رشد بلدرچين در ايتاليا شد. آرم هاي باليني اين بيماري عبارت می‌باشد از: افسردگي، تاخير در پرورش، عدم اشتها، خوف از نوروفروغ و آب ريزش از بيني و گاهي تایم ها عطسه. همچنين ضايعات ميکروسکوپي مشتمل بر تورم کيسه هاي هوائي، رينينت کاتارال، پري کارديت و پري هپاتيت گزارش شدند.

عفونت کورنا ويروس در بلدرچين را ميتوان با اعتنا به افزايش عيار آنتي بادي عليه کورنا ويروس ها درسرم طیوران زنده باقی‌مانده وهمچنين با نشان دادن وجود آنتي ژن در بافتهاي کثیف به وسيله IFT مستقيم، معین نمود. همچنين اين ويروس را ميتوان با تلقيح بافتهاي آلوده و کثیف به کشت سلول کبد جنين جوجه جداگانه کرد. در آلودگي نام برده جدايه هاي (isolates) کورنا ويروس کاملا مشخص و معلوم نشدند، هرچند بررسي هاي اوليه نشان بخشید که اين ويروس از ويروس ادله برونشيت عفوني، کوچکتر بوده و هنگامي که از طريق حفره آلانتوئيک تلقيح شود، براي جنين جوجه ها غير بيماريزا هست.

گزارش خلاصه اي در رابطه عفونت تجربي با ويروس برونشيت عفوني در بلدرچينها به وسیله گروهي ارائه گردیده که نشان دهنده حساس بودن بلدرچينها مي باشد.

اين بيماري بايد از عفونتهاي ويروسي مانند آنفلوانزا و ND و عفونتهاي باکتريائي ايجاد گردیده بوسیله اريزيپلوتريکس و سیرتکامل هاي پاستورلا و عفونتهاي قارچي ناشي از سیرتکامل هاي آسپرژيلوس تفريق شود.

آنسفالوميليت شرقي اسب


در صرفا گزارشي که از شيوع بيماري EEE= Eastern Equine Encephalomyelitis در يک مزرعه پهناور رشد بلدرچين در کاروليناي شمالي موجود هست تلف شدن بيش از 90000 بلدرچين نقل شده هست. اين بيماري با‌گاز در ميان گله نشر يافته ، ميزان مرگ و مير در پنهاي متفاوت دامنه اي بين 40 تا 90 درصد داشت. پرنده ها علامت هائي از قبيل کزکردگي، لرزش، فلجي ناقص که به شکل فلجي بدون نقص در مي آمد و پيچش گردن را نشان دادند. مرگ پیاله تعدادی ساعت بعداز ظهور نماد هاي اصلي بيماري رخداد فقط ضايعه اثبات در کالبد گشائي تورم روده اي کارتارال در ناحيه دوازدهه بود. بررسيهاي هيستوپاتولوژيک مغز نشان دهنده مننژيت همدم با شکافت سلولهاي گرد و دژنراسيون ياخته هاي عصبي بود.

در تعدادي از بلدرچينهاي تلف گردیده اتساع چينه دان با آب و مقدار کمي خوراک و درجات متفاوتي از دهيدراتاسيون وجود داشت. مشخص و معلوم شد که عفونت اوليه از روش کاني باليسم نشر يافته می‌باشد. اين بيماري مبنی بر جداسازي ويروس ادله بيماري به وسيله تلقيح سوسپانسيون مواد کثیف مغزي بلدرچين ها به طرز درون مغزي به نوزادان موش و يا به باطن حفره آمنيوتيک جنين 10 روزه ماکيان تشخيص داده شد و متعاقبا بوسيله CFT تاييد گرديد.

EEE ممکن میباشد با بيماري هائي که یار با نماد هاي عصبي ظواهر مي شوند مانند AE، ND، QB و مسموميتها خطا شود.

با اعتنا به نقل از فوق مي قدرت از بلدرچين ها تحت عنوان الگوئي از حيوانات آزمايشگاهي براي مطالعه بعضي از عفونتهاي آربوويروسي به کار گرفت. بعلاوه قابلیت و امکان استعمال از بلدرچين بعنوان Sentinelجهت تشخيص فعاليت آربو ويروسها در نواحي بومي بيماري موجود است.

برونشيت بلدرچين (QB= QUAIL BRONCHITIS)


QB يک بيماري ويروسي خراب و بسيار مسري مرتبط با دستگاه تنفسي بلدرچينهاي باب وايت بوده و بوسیله يک آدنو ويروس ايجاد مي گردد.

نماد هاي باليني دربرگیرنده عطسه و سرفه، کزکردگي، رال هاي تنفسي و گاهي زمان ها آبريزش از دیده و کونژونکتيويت مي باشد.

علائم عصبي از گزاره پيچش گردن، گاهي زمان ها در طیوران برنا ديده مي شود. در بلدرچين هاي بالغ توليد تخم ممکن هست از 10 تا 15 درصد کاهش يافته، تعدادي از تخمها داراي پوسته قابل انعطاف و فاقد پيگمانتاسيون عادي باشند. تغييرات ماکروسکوپيک دربرگیرنده وجود اکسوداي موکوسي در ناي و برونش ها بوده، ممکن میباشد ششها در گیر احتقان گردیده باشند. گاهي تایم ها ممکن می باشد وسیع شدن طحال و پريتونيت و نقاط نکروزه بر روي کبد بازدید شود. گزارشي مبني بر وجود ضايعات عصبي به طریق ماکروسکوپيک نیست.

اين بيماري به خصوص در گله هاي تجاري بلدرچين که زير 8 هفته سن دارا‌هستند، خطرناکتر مي باشد. مطالعه گزارشها و بررسي هاي شبیه نشان مي دهد که از مطالعه جنبه هاي پاتولوژيک اين بيماري در بلدرچين ژاپني غفلت شده‌است.

در بررسي تجربي، يک سويه از آدنو ويروس طیوران که به نحوه درون بيني و آئروسل به بلدرچين هاي ژاپني تلقيح گردیده بود، منجر عفونت مخفی سوای بروز نماد هاي باليني در آن‌ها شد. قابلیت بازيافت نامنظم ويروس از شش و ناي و ظهور منظم آنتي بادي بعد از هفت روز وجود داشت. گزارش ديگري درباره با جداسازي ويروس QB و تغييرات پاتولوژيک مرتبط با دستگاه تنفس بلدرچين ژاپني موجود هست. در اين گزارش آمده که شش جوجه بلدرچين ژاپني با سن 3 تا 6 هفتگي علامت هائي نشانه بر ناراحتي از خویش نشان دادند و همگي آن‌ها در گیر سرفه، عطسه و رالهاي ناي بودند. چهار قطعه از جوجه ها با سن 6 هفته آرم هاي عصبي به یار پيچش گردن و يکي از اين جوجه ها کدورت قرنيه و درگيري دیده چپ را نيز نشان بخشید. اکسوداي موکوسي در ناي و برونشها در تمام جوجه ها تماشا گرديد. ريه ها ظاهري طبيعي داشتند. در بررسي هيستوپاتولوژيک ناي، هيپر پلازي مشخصي در اپي تليوم و غدد ترشح کننده موکوس یار و همدم با رخنه سلولهاي لنفوسيت بازدید شد. اين تغييرات در 4 جوجه در سن 6 هفتگي ديده شد. جوجه هاي با سن 3 هفته هيچ سیرتکامل تغيير هيستوپاتولوژيک نشان ندادند.رکاربرد تخم مرغ در صنعت شیرینی پزی

کاربرد تخم مرغ در صنعت شیرینی پزی

در شیرینی پزی سفیده ی تخم مرغ را می قدرت از گزاره مواد مهم و کاربردی دانست ، که باعث پف کردن و اصطلاحا پوک شدن بهتر و بیش تر کیک می‌شود .

ماشین جوجه کشی

050.jpg


چه‌طور سفیده ی مطلوب ، برای کیک های شیرینی پزی داشته باشیم :

او‌لین نکته این هست که سفیده ی تخم مرغی بیشترین کف و پف را می‌نماید که سن مرغ تخم گذار خیلی بالا نباشد و هنگام تخم گذاری تغذیه ی قابل قبولی را داشته باشد .

دما میتواند بر واحد سنجش پف کردن سفیده تاثیر گذار باشد :

تخم مرغ را که در فریزر محافظت میکنید در صورتی‌که میخواهید برا ی کیک و شیرینی استعمال فرمایید بگذارید دست کم 20 دقیقه در دمای خارج بماند تا به تعادل دمایی با فضا رسد در اینصورت بیشترین پف را خواهد داشت .

افزودن چه مواد هایی به سفیده ، منجر پایداری آن میگردد :

در شرایطی‌که سفیده را همزدید و به ترازو پف دلخواه رسیده می‌باشد برای حفظ آن با به عبارتی پف به آن قبلی از هم زدن پاره ای نمک بیش تر فرمائید .

سفیده را در ظرفی مسی هم بزنید ، احتیاج به افزودن هیچ ماده ای برای خودداری از آ ب پرتاب کردن آن وجود ندارد چون مواد مو جود در خویش مس پرهیز می‌کند از این دستور . استعمال از کرم تارتار هم می‌تواند منجر پایداری سفیده ی پف کرده شود .

051.jpg

البته افزودن پاره ای آ ب لیمو و سرکه هم قادر است از آب پرتاب کردن و خوابیدن پف سفیده دوری نماید .

شکر از پاراگراف موادی میباشد که استوار کننده ی خیر برای سفیده به حساب آورده می شود ؛ چون هم به آن مزه مطلوبی میدهد و هم از آب پرتاب کردن آن خودداری می‌نماید ولی به خاطر داشته باشید که شکر آیتم استعمال صد رد صد ریز و قابل انعطاف باشد و ولی استعمال از شکر قهوه ای میتواند به تن درستی هم امداد بسزایی نماید .

برای اینکه سفیده به حد کافی پف نماید بایستی موقعیت تحت محیا باشد :

ظروفی که برای هم زدن سفیده استعمال می‌کنید ؛ بایستی تماما پاک و ضد عفونی باشند تا هیچ سیرتکامل چربی به سفیده نچسبد و بازدارنده پف کردن آن نشود .

از پیاله های پلاستیکی برای هم زدن به کارگیری نکنید چون این کاسه ها به صدق چربی زدایی نمیشوند .

ظروف چوبی و آلومینیومی هم تعیین خیر وجود ندارد ؛ زیرا منجر تغییر و تحول رنگ سفیده میگردد .

از ظروف شیشه ای برای هم زدن سفیده استعمال نکنید چون سفیده در آن لیز میخورد و فعالیت پف کردن به تعویق می افتد .

شایسته ترین مورد ظروف مسی هست که به استوار ماندن سفیده ی همزده هم یاری مینماید .

مدام ظرفی با اندازه ی مطلوب برای همزدن سفیده گزینش فرمائید به این دلیل‌که حجم سفیده دستکم 3 برابر میگردد و در‌حالتی که ظرفی مطلوب نداشته باشید بدون چاره به بده بستان کاسه خواهید شد .

نکته ی دارای اهمیت دیگر این می‌باشد که هنگام بیشتر نمودن مواد به یکدیگر مراقب باشید که سفیده را به مواد دیگر کیک طولانی تر فرمائید چون در صورتیکه زرده و شکر و شیر را به سفیده بیشتر نمائید پف سفیده می خوابد و کیک شما هم پف نخواهد کرد .

رعایت این نکات به شما یاری خواهد کرد که کیکی پف دار و مطابق میل خویش صحیح فرمائید .غاز آفریقایی African

یکی نژادهای سنگین وزن غاز هست که استاندارد شده است. این دسته پرنده برای اولی توشه در سال ۱۸۷۴ معرفی شوید و در دو سیرتکامل قهوه‌ای (یا این که خاکستری) و سپید موجود هست. این نژاد از نژاد چینی به وسیله تن سنگین و گردن ستبر و ضخیم خویش متمایز می‌شود. دارنده بدنی عمیق، طویل بوده و جناغ کشیده هست و تن را نسبتاًً بی واسطه نگه می دارد. پرنده‌های بالغ این نژاد دارنده برجستگی دکمه مانند و بزرگی در انتهای بالای منقار میباشند. رنگ این دگمه ممکن میباشد در اثر سوزوسرما و یا این که هنگام عصبانیت و آزار تغییر‌و تحول نماید.


نژاد غاز کانادائی Canada

نژادی پهناور و قشنگ با گردنی راست و بلند و سیاه و لکی سپید مانند کروات در پایین گلو هست و به همین ادله «غاز کروات» نیز نامیده میشود. این غاز از غازهای وحشی آمریکای شمالی سرچشمه می گیرد که وزن آن از ۵/۱ کیلو تا ۶ کیلوگرم متغیر هست. به علت وحشی بودن بهتر می‌باشد آنان‌را در دور و اطراف‌های بسته حفظ کرد و یا به موقع پرهای آن ها را انقطاع کرد. در شرایطی‌که زمان مدیدی محافظت شود به خیر و خوبی اهلی و خانگی میگردد.


غاز سبواستوپول Sevastopol

غازی سپید با جثه میانگین میباشد که به خیال و خاطر پرهای بلند فر دار پر اسم و رسم میباشد و پرهای ذکر شده همگی تن پرنده را می‌پوشاند. وزن غاز نر آن نزدیک به ۵ تا ۶ کیلوگرم ووزن غاز ماده آن نزدیک به ۴ تا ۵ کیلوگرم می باشد. منقار و ساق پا به رنگ نارنجی رنگ و دیده‌ها به رنگ آبی‌رنگ پر‌نور می باشد. منشأ این نژاد مجموعه کشور ها اروپا و در امتداد رودخانه دانوب و در نزدیکی دریای سیاه میباشد.

ماشین جوجه کشی

غاز زرد رنگ آمریکایی American Buff

جزو نژادهای میانگین الجثه میباشد و غاز نر آن نزدیک به ۸ کیلوگرم و غاز ماده نزدیک به ۷ کیلوگرم وزن دارا هستند. چشمان آن به رنگ فندقی تیره و رنگ منقار و ساق پا و پنجه‌ها نارنجی رنگ می‌باشد.


غاز زرد رنگ بریکون Brecon Buff

در سال ۱۹۳۰ میلادی در ایالت ولز انگلستان پدیدآمد و اولی نژاد از نژادهای زردرنگ بود که استاندارد شوید. این نژاد جزو نژادهای میانگین غاز بوده و ساق پای آن صورتی رنگ می‌باشد و پنجه پا و منقار و دیده به رنگ قهوه‌ای هست.


غاز نژاد لیپی گانز


نژاد غاز فرانکونیان Frankonian

نژادی قدیمی و آلمانی هست که از بخش شمالی ایالت باواریا Bavaria آمده‌میباشد و نژادی کوچک می باشد که وزن آن نزدیک به ۴ تا ۶ کیلوگرم هست و نحوه محافظت آن بسیار بی آلایش و سهل میباشد. معمولاً به دو سیرتکامل قهوه‌ای و آبی رنگ پر‌نور چشم می‌گردد و سیرتکامل آبی رنگ پر‌نور آن آخیراً بوسیله موسسه استاندارد آلمان پذیرفته شده است.


غاز لینی Leine

غاز لینی در اطراف اولدنبرگ Oldenburg آلمان به وجود آمده‌ هست و از نژادهای میانگین الجثه بوده که به خیر و خوبی چرا می نمایند و قادر است در فاصله‌های طولانی به چرا بپردازد. اندامی عمودی و قائم داراست و حوزه‌ خلفی تن را بی واسطه نگه می دارد، معمولاً به دو رنگ سپید و خاکستری چشم می‌گردد. وزن غاز نر نزدیک به ۷ کیلوگرم و وزن غاز ماده نزدیک به ۵ تا ۶ کیلوگرم میباشد. این نژاد اعتنا کافی به جوجه‌های خویش مبذول می نماید.


غاز لیپی گانز Lippeganse

غاز لیپی آلمانی و بسیار نادراست که داده ها چندانی در امر آن مو جود وجود ندارد. معمولاً به رنگ سپید میباشد و منقار آن نوک تیز و صورتی رنگ هست. معمولا این جور از غاز ها جمعیت آن نادر می‌باشد و طولانی تر بصورت وحشی زیست می‌نمایند.


غاز نرماندی Normandy

این نژاد وابسته به حیطه نرماندی فرانسه می باشد و از خصوصیات ممیزه آن قابلیت تفکیک نر و ماده از روی رنگ میباشد، به گونه ای که حیوان نر مدام سپید رنگ می‌باشد، در حالی که غاز ماده به رنگ سپید و خاکستری هست. رنگ دیده‌های این نژاد مدام آبی‌رنگ می‌باشد. غاز نر نزدیک به ۵/۴ تا ۵/۵ کیلوگرم و غاز ماده نزدیک به ۴ تا ۵ کیلوگرم وزن داراست.


غاز سپید نروژی Norwegian White

پرنده نروژی به مراد تامین گوشت مطلوب به وجود آمده‌می‌باشد. این پرنده نر نزدیک به ۹ کیلوگرم وزن داراست، در حالی که وزن غاز ماده نزدیک به ۸ کیلوگرم میباشد. متأسفانه این نژاد امروزه در نروژ بسیار کیمیا شده است. نژادی مقاوم، دلیر و خودکفاست. غاز ماده مامان خیر برای جوجه‌های خویش میباشد و می‌تواند که سالیانه نزدیک به ۱۰۰ عدد تخم بگذارد، اما به شرطی که بدون چاره نباشد بر روی تخم‌ها بخوابد.


مختصري در رابطه ي عمل آوري استخوان : تنظيم پودراستحوان به 2روش انجام مي شود . 

غير 

صنعتي رويكرد پختن و عمليات حرارتي صنعتي خط مش شيميايي شيوه غير صنعتي شامل فرايند زیر مي باشد : 1 . كم آب كردن بي نقص استخوانها به چهرهطبيعي 2 . جمع كردن استخوانها در يك نقطه وافرودن مواد سوختني و اتش زدن انها 3 . پودر كردن بقاياي مرحله دوم به وسيله دسگاه آسياب و تهيه پودر استخوان در صورتي كه شیوه صنعتي به گونه اي ديگر مي باشد كه عبارت مي‌باشد از : 1) رويكرد پختن و عمليات حرارتي : الف : a . قرار دادن استخوان-هاي توده اوريشده درديگهاي رمز گشوده b . پختن به زمان طولاني در آب جوش c . به دست آوردن چربي d . خشك كردن كامل استخوان ها e . 

خرد كردن به وسيله دستگاهاي خرد كننده 

 ب : • قرار دادن استخوان هاي توده آوري در داخل اتوكلاو • پختن به وسيله بخاروفشار 1Kg • قطع كردن چربي • خشك كردن كامل • خرد كردن به وسيله دستگاههاي خرد كننده 2 . رويكرد شيميايي الف - قرار دادن اسثخوانهاي جمع اوري شده تخت تاثير اسيد كلريدريك ب - عبور دادن مايع حاصل از صافي ج - تركيب مايع حاصل با شير اهك در مورد - تنظيم پودر خاكستري رنگ به اسم رسوب فسفاتي استخوان پس باقی‌مانده پروتيني را خشكانده وبه صورت پودر در مي اورند وبه تيتر غذاي پروتيني استعمال ميشود تهيه و تنظيم پروتئين با ارزش از كلاژن كلاژن پروتيني مي‌باشد كه 90% بخش الي استخوان را تشكيل ميدهد(30%استخوان كامل ازمواد الي است) واين پروتين قيمت تغذيه اي براي دام ندارد . دستگاه جوجه كشي

كلاژن را مي بضاعت و توان از طریق تخمير ميكروبي به پروتين با ارزشي تبديل كرد كه از نظرتعادل اسيدهاي امينه مطلوب هست و ارزش تغذيه اي بالايي براي دام دازد . 

اين تخمير ميكروبي به وسيله باكتري به نام Bacillus megatrium انجام ميگردد . اين باكتري به اندازه زيادي درمحيط دربردارنده كلاژن رشد مي كند وميتواند از كلاژن به عنوان صرفا منشاء ازت و انرژي استفاده نمايد . 


ترتيب اسيدهاي آمينه محدود كننده در MBM Order of amino acid limited in the MBM براي معين كردن ترتيب اسيد آمينه هاي محدود كننده از دو رويكرد به كارگيري مي شود 1- بيشتر كردن (addition ) 2- حذف كردن (deletion ) طريقه تست : در اين آزمایش از جوجه هاي يك هفته اي حاصل از تلاقي نژاد نيوهمپشاير ماده با پليموت راك نر به کارگیری شد . 

جوجه ها در باطن batteries كه دماي آن در دست به دست آوردن مي شد حفظ مي شدند غذا و آب بصورت آزادانه و تغذيه ازروي ميل تامين مي شد . 

ارتفاع دوران فروغ و روشنایی 24 ساعت در روز . 

سه آزمايش با سه جيره گوناگون انجام دادند كه به تست 1و2 سه تيم 5 جوجه اي اختصاص دادند و براي آزمايش 3 ، چهار گروه 5جوجه اي اختصاص دادند . 

پيش جيره اي (pretest dait ) كه يك هفته آن گاه از هچ به كار گيري گرديده بود 24% پروتئين داشت و سپس از آن از يك زمان شبانه فارغ از خوراك بودن جوجه ها وزن شدند و ویژگی ها و وزن آنان بصورت باند ، در روي بالهاي جوجه ها نصب شدند . و از 8 تا 17 روز آن‌گاه از هچ از سه جيره ي قضيه تست براي جوجه هابه کار گیری كردند و افزايش وزن را سنجيدند . 

جيرهي شالوده اي كه در سه آزميش وجود داشت 16 % پروتئين داشت كه در تست سوم 13 .5 % پروتئين صرفا به وسيلهMBM تامين مي شد و اسيدهاي آمينه (Met ، … Lys ) طولاني خیس شد و در نهايت glutamic acid نيز بيش تر شد تا پروتئين را به سطح16 % برساند . 

در آزمايش 1و2 خط مش addition اعمال شد و در آزمايش 3 روشdeletion اعمال شد . 

رتبه 

بندی کیفیت گوشت مرغ ، راهی به سوی صادرات رشد روز افزون جمعیت انسانی وبه تبع آن مصرف غذاهای پروتیین دار امری غیر قابل اجتناب می باشد به همین برهان آدم مادام به اندیشه روشهای نوین ساخت غذای سالم به خصوص پروتیین مورد نیاز بوده که در این مسیر با سختی ها گوناگونی بازخورد داشته هست . 

امروزه ایجاد گوشت مرغ در کشورهای پیشرفته به طور کامل به رخ صنعتی و مکانیزه صورت می گیرد و دیگر روشهای سنتی از چرخه ساخت به زور حذف شده و یا این که در هم اکنون خروج می باشند . ساخت صنعتی بر مبنا اصول علمی تازه نیازمند سرمایه گذاری هدفمند در این بخش بوده تا توانایی بازدهی معنی داری از ایجاد مرغ فراهم گردد . 

از آنجاییکه در اصل ساخت و رشد مرغ در جمهوری اسلامی ایران مبنای سلیقه ای داشته وبیشتر بر مبنا تجربیات ترقی داشته میباشد ، تا حدود قابل توجهی از تکنولوژی روز جهان جا باقی‌مانده هست .به طور نمونه با یک نگرش علمی به ظاهر یک واحد مرغداری سابق به سادگی می توانایی فهم و شعور نمود که ساخت مرغ با معنا صنعتی و استاندارد در حدی که بتواند راهی به سوی صادرات هم داشته باشد، نسبتاً قابلیت ناپذیر می باشد . 

با این وجود در حالا حاضرایران رتبه دهم ساخت مرغ گوشتی جهان را به خویش اختصاص داده می‌باشد که اما این اندازه از ایجاد به استدلال عدم کیفیت مناسب جنس و عدم تفکیک {درجه بندی کیفیت } آن و همینطور قیمت غیرقابل رقابت ، آنچنان راهی به سوی صادرات نیافته می‌باشد . 

این موضوع بر کسی پوشیده نمی باشد که هر چه مکانیسم های پیشرفته در یک واحد تولیدی مدرن خیس باشد ، ایجاد وکنترل ،با رئیس بالاتری چهره می پذیرد . به طور نمونه سالن هایی که در یکسری سال اخیر از حالت سیستم گشوده { پنجره دار } به سیستم بسته {بدون پنجره} تغییر‌و تحول شکل یافته اند و هچنین به سیستم های سرمایشی و گرمایشی مطلوبتری مجهز شده اند از نتایج بهتری از لحاظ رشد و صرفه جویی در هزینه ها دست یافته اند .البته به لحاظ می رسد راه حل تشویقی برای ایجاد کنندگان به سوی مکانیزه و صنعتی شدن به عبارتی قیمت پایانی متاع و گوشت مرغ می باشد . 

از آنجاییکه قیمت گذاری محصول ها این صنعت عظیم در تمام واحد های تولیدی مرزوبوم به یک نرخ و صرفا بر شالوده وزن پایانی مرغ زنده و فاکتور عرضه وتقاضا در جامعه انجام می گیرد ، آن جور از ساخت کنندگانی که در طول عصر رویش با صرف هزینه های اثبات و متغیر مختلف در امور در اختیار گرفتن تغذیه با شایسته ترین کیفیت دان ومصرف کمترین آنتی بیوتیک ها ایجاد مرغ با کیفیت بالا راداشته اند در کنار ساخت کنندگانی قرار خواهند گرفت که حاضر نیستند فرآورده نهایی را به هیچ عنوان به مصرف خود یا این که خانواده شان برسانند و یا این که ساخت کننده ای که دراوایل دوره رشد صرفا از یک آنتی بیوتیک بی آلایش ومجاز استعمال نموده وکلیه موازین بهداشتی و اصول پرورش علمی را رعایت کرده با مرغداری که از روز اولیه تا کشتار بی وقفه از مصرف هیچ آنتی بیوتیکی دریغ نکرده ،در یک جايگاه قرار می گیرند وهمینگونه از حیث تغذیه نیز ، دارای اهمیت نمیباشد که تولید کننده با چه ماده مغذی یا این که غیر مغذی مرغ را به وزن کشتار برساند و بی استدلال نمی‌باشد که مرغ در بازار مصرف گاها مالامال چرب هست ویا بوی نا مطبوع دارد ویا دارای ظاهر ،رنگ،و مزه نا مطلوبی می باشدوبه خصوص جدیدا که هراس از مانده های آنتی بیوتیکی به یک بحران تعالی برای جامعه تبدیل گردیده هست . 

تا زمانیکه که هیچ اختلاف قیمتی دربین محصول ها این دو گروه نباشد ،هم حقوق ساخت کننده ضایع شده وهم مصرف کننده ،به علاوه هیچگونه تشویق و انگیزه ای هم برای تغییر‌و تحول فرایند ساخت خوبتر فیس نخواهد گرفت . 

امروزه برای ارزیابی همگی کالاهای مصرفی در کشورهای پیشرفته دنیا رتبه بندی کیفیت مال رخ می گیرد و تمامی فاکتورهای متاع ساخت شده را بر طبق استاندارد به رویت مصرف کننده می رسانند .این در حالیست که به تازگی ایجاد مرغ فارغ از آنتی بیوتیک مدتی می باشد در امر عمل دولت و بخش خصوصی قرار گرفته تا برآورد ساخت چنین محصولی زمینه مطالعه قرار گیرد . 

در 

اینجا بایستی پرسید که آیا با وجود مانع ها زیاد دشوار وسختگیرانه جهت رشد مرغ فارغ از انتی بیوتیک ،تولید کننده تا چه حد از خویش هدف و تمایل نشان می دهد ؟ تولید مرغ به طور کامل فارغ از آنتی بیوتیک { مخصوصا در وزن بالا که قضیه استقبال مصرف کننده اهل ایران می باشد} از عهده اکثریت مرغداران بیرون بوده وبا تجهیزات و تاسیسات موجود در مرغداریها و وضعیت فعلی از نظر حضور و شیوع بیماریهای متنوع دارای محدویت فراوان متعددی هست به علاوه بها در نظر گرفته گردیده درحال حاضربرای تولید کننده این فراورده مقرون به صرفه نمی باشد . 

پس آیا بهتر نیست جایگاهی برای رتبه بندی کیفیت گوشت مرغ بر پایه باقی مانده های آنتی بیوتیکی و . . .ومیزان 

چربی وکیفیت کلی فرآورده در حیث گرفته شود تا بر این اساس امتیاز بندی و قیمت گذاری رخ گیرد تا نیز تولیدکننده و هم مصرف کننده از حقوق مشخصی برخوردار باشند ؟ البته اجرای چنین برنامه ای در تراز پهناور مستلزم مدیریت ،برنامه ریزی وسرمایه گذاری هدفمند در جهت تاسیس مرکز ها وآزمایشگاههای در اختیار گرفتن کیفی گوشت مرغ می باشد که ذیل حیث کارشناسان متخصص در این بخش سازمان شود تا علاوه بر اشتغال زایی و بکارگیری کارشناسان و مجریان در بخش در دست گرفتن کیفی ، ایجاد کنندگان هم به سوی ایجاد خوب تر برای مصرف کنندگان باطن وخارج از مملکت قدم بردارند و با تولید رقابت سالم در دستور تولید مسئله برای صادرات اضافی بر مصرف نیز فراهم گردد . 

هدف 

از ارائه این مقاله : 1- رعایت دستمزد ساخت کننده و ساخت انگیزه ورغبت برای ساخت بهتر . 

2- رعایت حقوق مصرف کننده و تمایل واطمینان عمده به مصرف این پرتیین حیوانی . 

3- تولید اشتغال برای فارغ التحصیلان ومتخصصین در بخش در دست گرفتن کیفی تولیدات . دستگاه جوجه كشي

4- هدایت وبرنامه ریزی برای صادرات محصولات برتر وبا کیفیت فراتر . 

5- تشویق و ترغیب مرغداران جهت مکانیزه وصنعتی کردن واحدهای تولیدی . 

6- کاهش مصرف آنتی بیوتیک در مرغداریها ودر سود کاهش عارضه ها ونگرانی های جامعه . 

آمار وبلاگ
کل مطالب : 31
کل نظرات : 0
بازدیدکنندگان امروز : 1
بازدیدکنندگان دیروز : 1
بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 3
کل بازدیدکنندگان : 84
کل بازدیدها : 172